¡Desprázate en bicicleta por Arteixo!

Descárgate a app e monta en biciArteixo

Apple App StoreGoogle App StoreHuawei App Store

biciArteixo

O servizo de bicicleta pública biciArteixo permite a calquera persoa maior de 18 anos rexistrarse e dispor dunha bicicleta para realizar os seus desprazamentos urbanos. O sistema ofrece bicicletas convencionais e eléctricas.

Vantaxes

Aluga e devolve

Simplemente desbloquea as bicicletas coa aplicación nextbike by Tier e ¡desfruta! Pecha o cadeado e o alugueiro rematará automaticamente.

Cómo funciona

Barato e sostible

Atopa a tarifa que máis che conveña.

As nosas tarifas

Cómo funciona

REXISTRO

A inscrición é gratuíta, só para verificar o seu medio de pago ten que depositar un crédito de viaxe de 1€, que poderá empregar posteriormente.

ALUGUER

Simplemente escanea o código QR da bicicleta coa App nextbike by TIER e o cadeado Framelock desbloquearáse automaticamente.

MODO PARKING

¿Queres aparcar a túa bicicleta un intre e non perder o alugueiro? Primeiro activa o MODO PARKING na APP e logo pecha o cadeado Framelock, cando desactives o modo parking, este desbloquearáse novamente.

DEVOLUCIÓN

Devolva a súa bicicleta nunha estación oficial e peche o Framelock. O alugueiro rematará automaticamente.

Obrigacións específicas do usuario

O usuario de un abono comprométese, en cada ocasión que utilice o servizo, a:

 • Facer uso do servizo, e en especial da bicicleta, coa máxima dilixencia.
 • Estacionar correctamente a bicicleta nunha estación ao finalizar o desprazamento, e antes da hora de peche do servizo ao mesmo día en que se iniciara o desprazamento. Excepcionalmente, no caso de que a estación escollida estea chea e non existan enganches libres nese momento, terá que deixar a bicicleta ao lado da estación sen que supoña un risco para a integridade e/ou a seguridade da bicicleta, peóns e/ou vehículos e obrigatoriamente asegurar o mecanismo de bloqueo para rematar o aluguer. Ademais, o usuario deberá comprobar a correcta finalización da operación.
 • Informar e devolver debidamente a bicicleta ao servizo, en caso de comprobar que algún dos seus elementos non funciona correctamente.
 • Utilizar a bicicleta de forma adecuada e destinala unicamente ao seu transporte persoal.
 • Asumir a garda e custodia da bicicleta dende o momento da súa retirada e ata o correcto retorno desta ao servizo.
 • Entregar a bicicleta aos supervisores, persoal autorizado ou autoridades, en caso de que estes, no exercicio das súas funcións, llo requiran.
 • Respectar as normas de circulación vixentes.
 • Facer uso do carril bici nas vías en que estea instaurado.
 • Responsabilizarse do bo uso da bicicleta, así como da súa perda.
 • Todos os usuarios dun abono obríganse expresamente a cumprir, na utilización das bicicletas, a ordenanza de mobilidade do municipio cando exista. Sendo obrigatorio o uso do casco nos menores de 16 anos en todo caso, e os maiores de idade en vias interurbanas.
 • No momento da alta, o usuario manifesta que se atopa en perfecto estado de saúde para ir en bicicleta e asume a súa responsabilidade en caso de sufrir unha enfermedade do corazón, vista ou oído ou dos aparatos circulatorio, locomotor e dixestivo.
 • O usuario está obrigado a facer un bo uso da bicicleta de uso compartido e responsabilízase de todos os danos que poidan producirse por un uso inadecuado desta.
 • O usuario está obrigado a tomar precaucións ante posibles danos, perda ou roubo. En concreto, se a bicicleta dispón de candeado electrónico ou calquera sistema de inmobilización, deberá utilizarse sempre que a bicicleta quede estacionada durante un desprazamento. No caso dun estacionamento fora dunha estación, a bicicleta deberá quedar nun lugar que non estea explicitamente prohibido na correspondente ordenanza municipal. Non obstante, o usuario non quedará exonerado da garda e custodia da bicicleta.

Prohibicións expresas do usuario

Prohíbense expresamente aos usuarios dun abono as conductas que se detallan a continuación:

 • Utilizar o servizo sendo menor de 14 anos.
 • Utilizar a bicicleta fora do ámbito territorial do Concello de Arteixo.
 • Utilizar a bicicleta por zonas ou camiños non pavimentados, ou por terreos que non sexan aptos para circular.
 • Circular coa bicicleta por un carril bus, excepto si está expresamente autorizado.
 • Subir a bicicleta a calquera outro medio de transporte.
 • A desmontaxe e/ou manipulación parcial ou total da bicicleta, das estacións ou dos elementos que as compoñen.
 • A utilización da bicicleta ou das estacións para fins comerciais.
 • A pintada de slogans, debuxos ou similares sobre a bicicleta.
 • Circular sobre unha sola roda, pegarse a outros vehículos en marcha ou utilizar auriculares conectados a aparatos receptores ou reprodutores de son.
 • Facer uso do móbil mentres se utiliza a bicicleta.
 • Transportar a outras persoas, animais ou obxectos voluminosos.
 • Abandonar ou ceder a bicicleta durante un desprazamento, excepto en casos de forza maior. Nese caso, deberá informarse a biciArteixo no mínimo tempo posible, non superando os 30 minutos dende o feito que producira a causa de forza maior. Se o servizo ten que retirar unha bicicleta de uso compartido abandonada na vía pública durante un desprazamento, o usuario será responsable dos costes e penalizacións que se deriven.

Tarifas

biciArteixo ten a solución perfecta e sinxela para ti. Elixe entre o abono diario, mensual e anual.

PARA USUARIOS OCASIONALES

Abono diario

5 € / 24 h

Este abono inclúe as 2 primeiras horas de cada alugueiro.

Cada hora extra máis aló das 2 horas incluídas ten un custo:

3€ para unha bicicleta convencional
5€ para unha bicicleta eléctrica

O abono non se renova automáticamente

PARA USUARIOS FRECUENTES

Abono mensual

10 €/ 31 días

Este abono inclúe as 2 primeiras horas de cada alugueiro.

Cada hora extra máis aló das 2 horas incluídas ten un custo:

2.50€ para unha bicicleta convencional
4.50€ para unha bicicleta eléctrica

O abono non se renova automáticamente.

PARA VERDADEROS ENTUSIASTAS

Abono anual

35€/365 días

Este abono inclúe as 2 primeiras horas de cada alugueiro.

Cada hora extra máis aló das 2 horas incluídas ten un custo:

2 € para unha bicicleta convencional
4 € para unha bicicleta eléctrica

O abono renóvase automáticamente.

As túas vantaxes con biciArteixo

¿Forza muscular ou asistencia eléctrica?

Escolle entre bicicletas convencionais ou eléctricas.

Ola Arteixo

Infórmase os usuarios do Servizo Municipal de alugueiro de bicicletas biciArteixo, que por motivos de festividade, os días 24 e 25 de maio, o servizo estará dispoñible na franxa horaria que se expón a continuación:

 • 24 de maio desde as 07:00 ata as 21:00
 • 25 de maio desde as 08:00 ata as 21:00

Desculpen as molestias