Huella

 

Información de identificación do xestor do servizo:

Servizos Urbanos Municipais de Arteixo, S. A., sociedade mercantil con capital social de titularidade municipal, con enderezo na praza Alcalde Ramón Dopico, 1, Arteixo, 15142, A Coruña, e CIF A169645832.

Representado por:

José Carlos Calvelo Martínez.

Contacto:

Servizos Urbanos Municipais de Arteixo, S. A., sociedade mercantil con capital social de titularidade municipal, con enderezo na praza Alcalde Ramón Dopico, 1, Arteixo, 15142, A Coruña.

Teléfono: +34 638 27 19 90

E-Mail: biciarteixo@sumarte.gal

Rexistro de entrada:

Rexistrado no Rexistro Mercantil de A Coruña cos seguintes datos:

Tomo 3770, Folio 20, Folla C-64435, Inscrición 1.